Một buổi học của lớp TO1A (24/09/2017)
Class TO1A, 24/09/2017, cơ sở Long Biên
 
Buổi học của lớp TO1A (24/09/2017)
Class TO1A, 24/09/2017, cơ sở Long Biên
 
Một buổi học của lớp FA1C (21/09/2017)
Class FA1C, 21/09/2017, cở sở Long Biên
 
Hoạt động lớp TO1B (17/9/2017)
Class TO1B , 17/09/2017, cơ sở Long Biên
 
Hoạt động lớp FA2B (14/9/2017)
Class FA2B, 14/9/2017, cơ sở Long Biên
 
Hoạt động của lớp FA2A trong 1 buổi học
Class FA2A , 12/09/2017, cơ sở Long Biên
 
Hoạt động lớp FA 03
Class FA 03, 30/8/2017, cơ sở Minh Khai
 
Hoạt động lớp ST 09
Class ST 09, 1/9/2017, cơ sở Minh Khai
 
Hoạt động lớp FA 03
Class FA 03, 03/09/2017, cơ sở Minh Khai
 
Giờ học lớp FI 1A
Class FI1A, (06/09/2017), cơ sở Long Biên
 
Một giờ học của lớp FA1C
Lớp FA 1C (07/09/2017),cơ sở Long Biên
 
Hoạt động lớp FI 16 (29/8/2017)
Class FI 16 (29/08/2017)
 
2 Bí Kíp Tối Ưu Giúp Con Không Chán Ghét Học Tiếng Anh!
Dưới đây là 1 trong nhiều cách để việc học Tiếng Anh trở thành 1 hoạt động “vui chơi hằng ngày”. Hãy để Tiếng Anh trở thành 1 phần cuộc sống của con, chứ không phải là một thứ quá sách vở mà con học ở trường!
 
 
 
Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.