Đội ngũ Giáo viên người bản ngữ
Đội ngũ giáo viên người bản ngữ với giọng phát âm chuẩn, có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế; Thân thiện, hòa đồng, yêu trẻ. Sáng tạo trong phương pháp giáo dục và giảng dạy.
 
 
 
Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.