Bài kiểm tra cuối từng unit của lớp ST02 và ST03.

Kết thúc một Unit, các bé sẽ được làm bài kiểm tra nhằm đánh giá mức độ tiếp thu sau một unit, liệu bé đã thật sự nắm được kiến thức chưa? Nội dung của bài kiểm tra chủ yếu là dạng trách nghiệm khách quan nội dung về các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp các bé đã được học xuyên suốt unit. Thông qua đó nắm được tình hình học tập, rồi từ đó định hướng học tập cho từng bé. Đối với các bạn có kết quả chưa cao, bị hổng kiến thức, không theo kịp lớp. GoEnglish sẽ liên hệ với phụ huynh của các bạn, trao đổi về tình hình học tập của con, để rồi từ đó sắp xếp các buổi học phù đạo riêng "1 thầy - 1 trò" phù hợp cho từng học viên.

 

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.