Sau khi kết thúc mỗi Unit học, các lớp học sẽ tiến hành kiểm tra nói và viết. Một phần giúp các bé ôn tập lại kiến thức đã học trong 1 Unit vừa qua, 1 phần giúp giáo viên kiểm tra được trình độ của từng bé, lượng kiến thức các con đã nắm được hay còn hổng để từ đó đưa ra phương hướng cải thiện và khắc phục, giúp con tiến bộ hơn.  Vậy, các mẹ có tò mò xem cô giáo của con nhận xét thế nào về bài làm của các con không?

Sau khi kết thúc mỗi Unit học, các lớp học sẽ tiến hành kiểm tra nói và viết. Một phần giúp các bé ôn tập lại kiến thức đã học trong 1 Unit vừa qua, 1 phần giúp giáo viên kiểm tra được trình độ của từng bé, lượng kiến thức các con đã nắm được hay còn hổng để từ đó đưa ra phương hướng cải thiện và khắc phục, giúp con tiến bộ hơn. 
Vậy, các mẹ có tò mò xem cô giáo của con nhận xét thế nào về bài làm của các con không?


- Ngọc Linh: Con làm bài khá tốt, nhớ mặt
chữ và nhớ các chữ cái tốt, cần luyện tập
thêm nhớ mặt chữ số “one, two, three, four.
- Thảo Chi: Con làm bài rất tốt, nhớ mặt
chữ và nhớ các từ đi kèm với các chữ cái đã học.
- Thúy Nga: Con làm bài rất tốt, nhớ được
mặt chữ và các từ đi kèm với các chữ cái.
- Trí Vũ: Con chưa nhớ mặt chữ của các
từ và mặt chữ của số nhưng con nhớ chữ cái rất tốt.
- Thái Lâm: Con làm bài viết này rất tốt, đã nhớ được mặt chữ và các từ đi kèm với chữ cái.

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.