Và đây là bài kiểm tra giấy của các bạn lớp FI02, cha, mẹ cùng theo dõi nhé!

Sau khi kết thúc mỗi Unit, các học viên của GoEnglish sẽ được làm bài kiểm tra nói với giáo viên nước ngoài và bài kiểm tra giấy để đánh giá kiến thức các con tiếp thu được xuyên suốt Unit đồng thời việc kiểm tra nói với giáo viên nước ngoài giúp con rèn luyện kỹ năng giao tiếp, nghe - nói tiếng Anh. Các thầy cô cũng từ đó đánh giá mức độ nhận thức, khả năng phát âm của con, nhận ra ưu - nhược điểm, từ đó đưa ra phương hướng giảng dạy để phát huy và khắc phục.

 

 

 

 

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.