Class TO1A, 24/09/2017, cơ sở Long Biên

Buổi học ngày hôm nay, các con cùng Mr Leif và Mr Charlie học cấu trúc mới dạng phủ định của hiện tại đơn: "do not/ don't", "does not/ doesn't" - "I do not/ don't go to school", "She does not/ doesn't go to school"; Các con học ngữ âm mới: "sm - small, smile", "st - stairs, star", "sn - snow, snake", "sk - sky, skates".

Kết thúc buổi học, các con rất chăm chú nghe giảng và nhớ bài. Vân Anh, Bảo Nhi, Nguyệt Anh, Thu Hiền, Huyền Anh khá là nhớ bài và hiểu cấu trúc. Công Tuân, Huy Anh tuy trong lớp hơi mất tập trung nhưng các con cũng rất nhớ bài.

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.