Một giờ học gần gũi, vui vẻ của các bé lớp FI03 và cô Jessie.

Một giờ học gần gũi, vui vẻ của các bé lớp FI03 và cô Jessie. 

Trong buổi học, các con được ôn lại nội dung của Unit 1 vừa học buổi trước:

* Review phonic: Aa và 4 từ vựng đi kèm: Adam, apple, ant, alligator.
* Review phonic: Bb và 4 từ vựng đi kèm: Baz, bird, bed, banana.

 

Các con được hiểu và thực hành các hành động: lap, stand up, sit down, point to.

Một buổi học vô cùng thân thiết giữa cô và trò, các con đươc chơi trò chuyền bóng và luyện nói các tiếng Anh quen thuộc:

"Hello - Goodbye"
"What’s your name?"

 "How are you? I’m..."


 

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.