Một giờ học của lớp ngữ pháp bao gồm những gì nhỉ?

GV01 chúng tớ gồm: Tuyết Ngân, Vân Anh, Tú Anh, Hồng Vân, Khánh Diệp, Thùy Linh và Khánh Linh.
Trong buổi học, các bạn đã được ôn lại nội dung bài học trước:
 Cấu trúc thì hiện tại đơn: chia động từ
Đồng thời, được học cấu trúc mới với sự hướng dẫn tận tình của cô Natalite. 
- There is.../ There are…
- How many…?

 Phân biệt các đại từ chỉ định: this, that, these, those.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.