Class FI1A, (06/09/2017), cơ sở Long Biên

 Buổi học ngày hôm nay, các con cùng Mr Leif và Ms My ôn tập các từ "butterfly", "donkey", "duck", "field". Học các từ mới "flower", "sun", "goat". Các con học thêm chữ cái "L" và các từ mới có liên quan "lemon", "lion" và dạng, cách dùng, cấu trúc của "What letter is it?", "What sound does letter L make?", "What is it? It’s the sun.", "Is it [a flower]?",...

Kết thúc buổi học, cả lớp có thể nắm được bài khá tốt, Trung Hiếu, Bá Minh nghe rất tốt, nắm bắt được kiến thức. Gia Bình tuy trong lớp hơi mất tập trung nhưng bạn rất nhớ bài. Hai bạn gái Trúc Diễm và Thanh Hoa hơi nhát và nhớ bài chậm nhưng các con rất tiến bộ.

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.