Class FI 16 (27/8/2017)

Buổi học này, các con được ôn tập chữ cái “G,H”, từ vựng “girl, give, hand, horse” cùng các từ vựng về màu sắc như “green, orange, yellow, red, blue”.

Bắt đầu, Mr Gabriel vào lớp và dạy các con về shape bằng flashcard. Mr Gabriel giơ từng flashcard cho cả lớp đọc và sửa các lỗi phát âm cho các con. Các con còn gặp chút khó khăn trong việc phát âm từ “circle”. Sau đó, Ms Carmie vào lớp ôn tập lại letter G and H cho các con và cho các con chơi trò chơi để nhớ màu sắc vừa học. Từng bạn lên ném sticky ball vào flashcard mà Ms Carmie yêu cầu.

Kết thúc buổi học, Linh Chi, Gia Bảo đã nhớ được các màu nhưng cần luyện tập thêm phát âm, Bích Ngọc phát âm khá tốt, Trường Giang, Duy Lân, Ngọc Hà còn chưa nhớ một số màu sắc, còn Ánh Huyền và An Nhiên cần luyện tập nhiều hơn một chút.

 

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.