Class FA 03, 03/09/2017, cơ sở Minh Khai

Buổi học ngày hôm nay, các con cùng Ms Emily và Ms Shine học các từ mới “skirt”, “scarf”, “gloves”, “jeans”, “boots”, “shirt” và dạng, cách dùng, cấu trúc của thì hiện tại tiếp diễn cùng quy tắc thêm –ing vào sau động từ.

Kết thúc buổi học, cả lớp có thể nắm được bài khá tốt, Kim Anh, Bảo Anh, Đại Dương, Minh Tiệp nghe rất tốt. Tuy nhiên, Nhật Dương, Đại Dương, Nhật Đức, Thế Duy, Kim Anh, Bảo Anh, Thái Anh cần lưu ý gấp đôi chữ cái cuối của một số từ khi thêm –ing, Nhật Đức cần luyện tập thêm kỹ năng viết.

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.