Class FA2B, 14/9/2017, cơ sở Long Biên

Buổi học ngày hôm nay, các con cùng Mr Leif và Ms My học các từ mới "salad", "fries", "pizza", "milkshake", "cheese sandwich", "chicken; Bài mới các con còn được học thêm cấu trúc "Have got/has got": "Have you got a milkshake? Yes, I have/No, I haven't", "Has she got a milkshake? Yes, she has/ No, She hasn't"

Kết thúc buổi học, cả lớp rất hào hứng, và nhớ bài. Nhật Minh, Đức Lân, Minh Đan, Phương Linh, Mai Phương đã nhớ bài rất tốt, lấy ví dụ cho cấu trúc rất nhanh. Thế Dũng và Minh Tùng tuy còn chưa nhớ từ nhưng sau buổi học các con đã rất là tiền bộ.

Bên cạnh buổi học ngày hôm này, Trung tâm và các bạn trong lớp FA2B rất vui khi được chúc mừng sinh nhật bạn: Thế Dũng - Timmy!

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.