Class FI 16 (29/08/2017)

Buổi học ngày hôm nay, các con cùng Ms Shine và Ms Norah ôn tập các từ vựng chỉ màu sắc: “green”, “orange”, “yellow”, “red”, “blue” và học thêm các từ chỉ hình dạng: “circle”, “square”, “rectangle”, “triangle” cùng các cấu trúc hỏi – trả lời.

Kết thúc buổi học, các con đã nắm được các từ vựng chỉ màu sắc nhưng còn gặp khó khăn với từ vựng chỉ hình dạng, đặc biệt là “rectangle”, Bích Ngọc và Gia Bảo đôi lúc còn sai cấu trúc, Ánh Huyền cần luyện tập nhiều hơn một chút.

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.