Class ST 09, 1/9/2017, cơ sở Minh Khai

Buổi học này, các con cùng Ms Taylor và Ms Shine ôn tập lại các cấu trúc “There is”, “There are”, học các số từ 11 đến 20 và học cấu trúc mới “Is there a rug?”

 

Kết thúc buổi học, Bảo Hân, Yến Phương, Bảo Anh, Trường Phúc, Gia Huy nắm bài rất tốt, Như Ngọc còn hơi rụt rè, chưa nhớ được vựng và cấu trúc, còn Hải Nam thì đôi khi chưa tập trung trong giờ học, cần luyện tập nhiều hơn.

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.