Class TO1B , 17/09/2017, cơ sở Long Biên

Buổi học ngày hôm nay, các con cùng Mr Leif và Ms My ôn tập các từ "salad", "blue", "green", "red", "circle" "square"; học các từ mới "yellow", "triangle"; ôn tập cấu trúc "What colour is it? It's red"; "What shape is it? It's a triangle".

Kết thúc buổi học, cả lớp rất hào hứng và nhớ bài. Nam Khánh, Quốc Thái đã nhớ bài rất tốt, sử dụng khi chơi trò chơi. Minh Châu, Minh Hải cũng nhớ từ khá tốt cũng như cấu trúc. Hà An, Phương Linh, Thúy Anh tuy hơi chậm nhưng cuối buổi bạn cũng đã nhớ được các từ.

Bên cạnh buổi học ngày hôm này, Trung tâm và các bạn trong lớp TO1B rất vui khi được chúc mừng sinh nhật bạn: Hải Anh và Minh Hải.

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.