Một giờ học thú vị với nhiều kiến thức mới mẻ và bổ ích của các bạn học viên lớp ST02 và cô Jessie Button. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.