Class FA1C, 21/09/2017, cở sở Long Biên

Buổi học ngày hôm nay, các con cùng Mr Leif và Ms My ôn tập các từ "doll", "ball", "teddy", "puzzle", "car" "kite", "train", "puppet", "nose", "face", "legs", "ears"...; Ôn tập chữ cái và âm "Ee", "Ff", "Gg", "Hh". Các con còn ôn tập cấu trúc "This is...", "Is this ...? Yes, it is/ No, it isn't", "These are ..."

Kết thúc buổi học, cả lớp rất hào hứng và nhớ bài. Yến Phương, Minh Khuê, Thái Phong, Duy Khánh đã nhớ bài rất tốt Khánh Chi, Tuấn Đại tuy còn nhầm vài từ nhưng sau buổi học con đã có thể nhớ và phân biệt các từ đó.

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.