Class TO1A, 24/09/2017, cơ sở Long Biên

Buổi học ngày hôm nay, các con cùng Mr Leif và Mr Charlie ôn tập các từ chỉ màu sắc: "blue", "green", "yellow", "red", "brown"; Ôn tập các số 1 - 4; Học màu mới: "orange"; Các con còn ôn tập các từ chỉ hình dạng: "circle", "square", "triangle"; Các con còn học thêm cấu trúc mới "What colour is it? It’s (orange)", "What shape is it? It’s a (circle)".

Kết thúc buổi học, các con rất chăm chú nghe giảng và nhớ bài. Nhật Anh, Minh Khuê, Gia An, Ngọc Linh, Bảo Châu, Trà My, Duy Lâm, Minh Nhật nhớ bài rất tốt, các con tham gia vào các hoạt động của thầy rất nhiệt tình. Gia Linh, Tuệ Nhi, Bảo Trâm tuy trong lớp các con còn rụt rè nhưng nhờ sự thúc đẩy của thầy và cô các con cũng đã tham gia vào các hoạt động và đã nhớ bài.

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.