Chủ đề của hai lớp hôm nay đều là về thức ăn ( Food) , các con tỏ ra khá thích thú với chủ đề này . Ai ai cũng hào hứng tham gia các trò chơi của các cô đưa ra, cô Roisin , cô Hoa và cô Mai Anh đã hướng dẫn các con biết được thêm nhiều từ vựng về chủ đề Food này :) Kết hợp với nhiều hoạt động nhỏ , nhiều trò chơi hấp dẫn thú vị thành quả các con đã thu được các từ mới như ": potato , soup, chicken, salad, juice, fish, rice, cheese,.. và các cấu trúc như : " I've got chicken / He/She has got chicken, ....". Nhìn chung, hôm nay các con đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của các cô đưa ra , sau đây là một số những hình ảnh về các hoạt động trong giờ học của các cô trò của trung tâm.

[GO-ENGLISH FI-07 , TO-06] 


Chủ đề của hai lớp hôm nay đều là về thức ăn ( Food) , các con tỏ ra khá thích thú với chủ đề này . Ai ai cũng hào hứng tham gia các trò chơi của các cô đưa ra, cô Roisin , cô Hoa và cô Mai Anh đã hướng dẫn các con biết được thêm nhiều từ vựng về chủ đề Food này :)

 

 Kết hợp với nhiều hoạt động nhỏ , nhiều trò chơi hấp dẫn thú vị thành quả các con đã thu được các từ mới như ": potato , soup, chicken, salad, juice, fish, rice, cheese,.. và các cấu trúc như : " I've got chicken / He/She has got chicken, ....". Nhìn chung, hôm nay các con đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ của các cô đưa ra , sau đây là một số những hình ảnh về các hoạt động trong giờ học của các cô trò của trung tâm. Các nhận xét về tình hình học tập ngày hôm nay, sẽ được trình bày ở mỗi ảnh của mỗi con , các phụ huynh vui lòng xem những nhận xét ở mỗi ảnh của các con , để phụ huynh nắm rõ được tình hình học tập của các con và tình hình giảng dạy của các cô bên trung tâm. 
[Còn một số phụ huynh chưa nhận lời mời kết bạn của trung tâm, vui lòng kết bạn với trung tâm để tiện trong việc theo dõi tình hình học tập của con và trong việc trao đổi thông tin với bên trung tâm. ]
Cảm ơn !!

          " Phương Linh và Khánh Chi chăm chú tô màu " Lớp FI-07..

 

" Cô Mai Anh cùng các con lớp TO-06 đang chăm chú để nghe cô Roisin phổ biến bài giảng "

 

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.