GoEnglish rất coi trọng những giờ phụ đạo dành cho các học viên. Trước khi phụ đạo cho các bé, đội ngũ giáo viên của trung tâm đã định hình rõ ràng tình trạng học tập của từng bạn, ghi mục tiêu cụ thể trong buổi phụ đạo hôm nay nội dung bài học là gì? Các con sẽ đạt được, cải thiện, nâng cao được những gì? Và sau khi kết thúc buổi phụ đạo, nhận xét từng bạn một cách cụ thể nhất về mức độ tiếp thu kiến thức, khả năng nhớ từ, học từ của các con để từ đó kết luận về tình trạng học của con, đã đạt tiến bộ chưa? Nếu con vẫn còn chưa thật sự chắc thì GoEnglish sẽ trao đổi lại với phụ huynh và sắp xếp thêm một buổi phụ đạo khác dành cho con.

 

 

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.