Dưới đây, Go English giới thiệu tới các bạn cách goi tên các mùa trong năm bằng tiếng Anh. Riêng mùa thu có 2 cách gọi là Autumn và Fall, tùy theo tiếng Anh-Anh hoặc Anh-Mỹ. Hãy chăm chỉ luyện tập cách dọc và ghi nhớ từ hàng ngày nhé!

1. Spring: Mùa xuân

2. Summer: Mùa hè

3. Autumn/Fall: Mùa thu

4. Winter: Mùa đông

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.