Bài kiểm tra nói của Thúy Nga FI04

Thúy Nga là một trong những học viên có sự tiến bộ từng ngày của FI04 (lớp tiếng Anh tiền tiểu học). Trong bài kiểm tra nói lần này, con phát âm khá tốt, phân biệt được các cấu trúc câu. Và đặc biệt là Nga đã hình thành được phản xạ trả lời đầy đủ cả câu trong cuộc hội thoại, đây là một thói quen thật đáng khen ngợi.


Thúy Nga có khả năng tập trung tốt, nhớ và phân biệt được các cấu trúc câu. Chỉ là đôi khi con còn bị nhầm lẫn mặt chữ giữa các từ nhưng ‪‎GoEnglish‬ tin rằng trong thời gian tới, cùng với sự phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh cũng như sự chăm chỉ vốn có của Thúy Nga, con sẽ khắc phục được và dần dần hoàn thiện hơn.


Hãy chờ đợi sự tiến bộ và xuất sắc hơn trong video nói tiếp theo của Thúy Nga nhé! GoEnglish dám chắc là các mẹ phải bất ngờ đó!

 

 

Copyright © 2019 GoEnglish. All Rights Reserved.